Jäsenkirje 1/2013

Turun Työnantajain yhdistys jäsenkirje 1/2013

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Turun Työnantajat lähtevät vuoteen 2013 ristiriitaisissa tunnelmissa. Taloudessa on näkyvissä pitkästä aikaa pieniä valonpilkahduksia ja alueen yritykset ovat tähän saakka selvinneet kohtalaisen hyvin vallitsevasta heikosta talouden tilasta. Hallituksen joululahja jättää pääomittamatta STX-Finlandia ja sen vuoksi menetetty Oasis-projekti tuo kuitenkin suuren mustan pilven Turun seutukunnan taivaalle.

Päätöksen seuraukset voivat olla karmaisevat, jos STXEurope päättää siiträä myös jo saadut TUI-risteilijätilaukset muille telakoilleen tehtäväksi. Telakka työllistää laskentatavoista riippuen yli 20 000 henkilöä ja telakka on 10 viimeisen vuoden aikana tuottanut verotuloja valtiolle 1,5mrd €. Jos telakkatoiminta päättyisi Suomessa kokonaan, koko toimialan edellytykset toimia Suomessa heikkenevät.

Onkin oleellista, että kukin mahdollisuuksiemme mukaan olemme toimissamme ja puheissamme tukemassa telakkaa ja osaltamme auttamassa tärkeän teollisuusalan säilymisessä Suomessa. Yhdistys on mukana Petteri Orpon kasaamassa telakkatyöryhmässä tuomassa työnantajien näkökulmaa keskusteluun. Kannustakin teitä olemaan yhteydessä allekirjoittaneeseen, jos ja kun teillä on ajatuksia telakan tulevaisuuden suhteen.

Turun Työnantajain Yhdistys on aiempaa aktiivisemmin pitämässä huolta alueen työnantajien eduista. Olemme Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kanssa yhteistyössä järjestämässä kunta-alan päättäjille seminaaria, jossa keskustellaan kuinka julkinen sektori voi edesauttaa yritysystävällisen toimintaympäristön luomisessa. Jo nyt aktiivista keskustelua kuntapäättäjien kanssa on tarkoitus uudistaa ja kehittää edelleen. Viestimme tulee saavuttamaan päättäjät tehokkaasti.

Uusi hallitus on aloittanut työnsä ja suunnitelmat vuoden kululle alkavat hahmottua. Hallitus työskentelee uuden strategian piirissä ja se on tarkoitus esitellä jäsenistölle kevätkokouksen yhteydessä. Vuoden ohjelma koostuu viimevuoden tapaan yritysvierailusta, päättäjätapaamisista, vapaamuotoisemmista illanvietoista, virallisia kokouksia unohtamatta. Selvityksessä on myös matka Brysseliin loppukeväälle tutustumaan Euroopan Unionin päätöksentekoon.

Menestyksellistä Vuotta 2013 toivottaen,
Tomi Taipale
2012